Back to top

Όροι χρήσης, αγορών και πολιτική απορρήτου

Όροι χρήσης, αγορών και πολιτική απορρήτου.

Οι παρόντες όροι ,προϋποθέσεις και συμφωνίες εφαρμόζονται επί όλων των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μέσα από τον ιστότοπο mariaanastasia-jewellery.com

O ιστότοπος mariaanastasia-jewellery.com αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης κοσμημάτων και ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «MARIA ANASTASIA EQUESTRIAN ACTIVITIES - JEWELLERY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ 801813096,  ΔΟ.Υ. Σερρών, ΕΔΡΑ Δ. Φλωριά 4 Σέρρες, τηλέφωνο 23210 27186, e-mail: info@mariaanastasia-jewellery.com.

Οι παρακάτω όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες καλύπτουν την πώληση αγαθών και προϊόντων μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κατά συνέπεια κάθε χρήστης ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό.

Οι εν λόγω όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες μπορούν να μεταβληθούν οποτεδήποτε από την Εταιρεία μας για αυτό και ο εκάστοτε Χρήστης οφείλει να ελέγχει αυτούς προτού πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν ελεύθερα να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας με το domain name «mariaanastasia-jewellery.com».

Προκειμένου όμως για την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και ιδίως για την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας με την Εταιρεία μας με σκοπό την πώληση προϊόντων από εμάς σε τρίτους απαιτείται η κάτωθι διαδικασία, η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την υποβολή παραγγελίας προϊόντος.

Εφόσον λοιπόν οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγορά κάποιου ή κάποιων εκ των προϊόντων μας τότε είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν την προδιαμορφωμένη από εμάς αίτηση στην οποία απαιτείται η καταχώριση της έγκυρης ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Επισκέπτη και ένας κωδικός (Διαδικασία Login – Δημιουργία λογαριασμού). Ο κωδικός (Password) που καταχωρεί κατ’ επιλογήν του ο Επισκέπτης πρέπει να είναι μοναδικός και εξατομικευμένος και χρησιμεύει στην πιστοποίηση των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου της Εταιρείας μας. Η φύλαξη της μυστικότητας του κωδικού αυτού είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη, καθώς η Εταιρεία μας δεν γνωρίζει τον κωδικό αυτό και μπορεί μόνον μέσα από την διαδικασία του reset να του αποδώσει καινούριο κωδικό.

Στην αίτηση αυτή ο επισκέπτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή του στοιχεία. Ο επισκέπτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων.

Σε περίπτωση που οι πελάτες μας επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικό δελτίο – επιστολή από εμάς (newsletter) στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, τότε θα πρέπει να το δηλώσουν μέσω του ειδικού συνδέσμου που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

2. ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Η Εταιρεία μας καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα εικονιζόμενα / εμφανιζόμενα προς πώληση αγαθά ή προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να απεικονίζονται όσο το δυνατόν πιο άρτια ώστε ο καταναλωτής να έχει πλήρη γνώση και εικόνα αυτών. Ωστόσο η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για ενδεχόμενα τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα που έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος τρίτων προσώπων ή εκ παρεμβάσεως τρίτων προσώπων ή εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Οι τιμές των προϊόντων μας μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς καμία προγενέστερη ειδοποίηση. ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως σε κάθε ισχύουσα νομοθετική διάταξη. Κάθε πληροφορία που παρέχεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση κανενός είδους.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υπαιτιότητας, η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, επιλογών, υπηρεσιών και περιεχομένων της ιστοσελίδας μας την οποία και επισκέπτεται ελεύθερα. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ιστοσελίδα μας αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα μας.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εφόσον έχει γίνει η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία εγγραφής και συνακόλουθα σύνδεσης του Επισκέπτη με το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τότε ακολούθως και εφόσον φυσικά ο Επισκέπτης το επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει σε αγορές προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Αφού επιλέξει το προϊόν ή τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, ο Πελάτης παραγγέλνει αυτό/αυτά, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα στοιχεία που στην φόρμα απαιτούνται είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη, Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), διεύθυνση e-mail και Χώρα. Η Εταιρεία μας ουδεμία παρέμβαση δύναται να ασκήσει στα δεδομένα που καταχωρεί ο Πελάτης, τα οποία εκλαμβάνει ως ορθά και αληθή, επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμου δικαιώματος της σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτά είναι πλαστά, ψευδή ή ανυπόστατα. Στην αίτηση αυτή ο Πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή του στοιχεία. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και την αποστολή τους στην Εταιρεία μας, ο Επισκέπτης καταχωρείται στην Εταιρεία μας.

Σε περίπτωση που πελάτης μας επιθυμεί την διαγραφή του τότε μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει τον εν λόγω σύνδεσμο είτε να μας το δηλώσει εγγράφως μέσω mail στο info@mariaanastasia-jewellery.com

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται πριν την υποβολή της παραγγελίας η προαποδοχή των παρόντων όρων, προϋποθέσεων και συμφωνιών ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής της παραγγελίας. Με την σήμανση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση αυτών καθώς επίσης και ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι εν λόγω παραγγελία ενέχει υποχρέωση πληρωμής σε Εμάς του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων. Ακολούθως η παραγγελία περιέρχεται αυτόματα στην Εταιρεία μας. Μέχρι την στιγμή αυτή, υφίσταται πρόταση του Πελάτη για την σύναψη σύμβασης αγοράς.

Μόλις η Εταιρεία μας αποστείλει στον Πελάτη την επιβεβαίωση περιέλευσης σε αυτήν της παραγγελίας του, η οποία έχει μορφή e-mail, τότε η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία. Ο Πελάτης λαμβάνει ειδική προς τούτο ενημέρωση αναλόγως του τρόπου επικοινωνίας που έχει επιλέξει.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει το οποιοδήποτε λάθος στην παραγγελία του, τότε οφείλει ΑΜΕΣΩΣ να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία μας μέσω Mail στην info@mariaanastasia-jewellery.com ώστε να διορθωθούν τα τυχόν λανθασμένα στοιχεία και να επικαιροποιηθεί ορθά η παραγγελία, καθώς στα στοιχεία που μας έχει δώσει θα γίνει και η παράδοση του προϊόντος.

Η  Εταιρεία μας κατόπιν ελέγχοντας την διαθεσιμότητα, και εφόσον αυτή υφίσταται, αποστέλλει στον πελάτη την λεγόμενη «Επιβεβαίωση Αποδοχής Παραγγελίας». Στην «Επιβεβαίωση Αποδοχής παραγγελίας» θα αναγράφεται αναλυτικά το παραγγελθέν προϊόν και τα χαρακτηριστικά αυτού, η τιμή, τα έξοδα αποστολής και γενικότερα όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας. Από την στιγμή αυτή η ενοχική σύμβαση της πώλησης μεταξύ της Εταιρείας μας και του Πελάτη θεωρείται συναφθείσα δημιουργώντας σχετικές αξιώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη.

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Σε μία τέτοια περίπτωση, είτε η παραγγελία δεν θα γίνεται δεκτή από την Εταιρεία μας, είτε, σε περίπτωση που το προϊόν εξαντληθεί μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη με κάποιον από τους τρόπους που αυτός έχει επιλέξει και να ακυρώσει την συναλλαγή επιστρέφοντας στον Πελάτη το ποσό πληρωμής, αναλόγως του τρόπου πληρωμής. Και στις δύο περιπτώσεις η Εταιρεία δεσμεύεται να προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από διάφορα μέρη, αν ένα από αυτά τα μέρη δεν βρεθεί διαθέσιμο, τότε η Εταιρεία οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα αυτό στον πελάτη. Ο Πελάτης δικαιούται χωρίς δικαιολογία και εφόσον η παραγγελία δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολο της λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, να ακυρώσει την παραγγελία του, στέλνοντας e-mail στο info@mariaanastasia-jewellery.com , η δε Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό στον Πελάτη σε εύλογο χρονικό διάστημα από την λήψη του ακυρωτικού e-mail και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την παρέλευση 30 ημερών.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.

Τα Προϊόντα μας παραδίδονται από την Εταιρεία μας, σε Εταιρεία Ταχυμεταφορών, η οποία αναλαμβάνει την παράδοση του προϊόντος στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθότητα, αλήθεια και πληρότητα των στοιχείων που ανέγραψε κατά τον προσδιορισμό του τόπου παράδοσης. Σε περίπτωση που ο τόπος αυτός είναι ψευδής ή δεν ανήκει στον Πελάτη τότε η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Σε περίπτωση που η παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος λάβει χώρα στην Ελληνική Επικράτεια, τότε η Εταιρεία μας δεσμεύεται να παραδώσει μέσα σε προθεσμία 3 με 5 ημερών ενώ σε περίπτωση που η παράδοση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθεί στο Εξωτερικό, τότε η Εταιρεία μας δεσμεύεται να παραδώσει μέσα σε προθεσμία 14 ημερών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προβλέπεται βάσιμα ότι η παράδοση της παραγγελίας θα καθυστερήσει τότε η Εταιρεία μας θα ενημερώσει άμεσα προς τούτο τον Πελάτη και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία να παραδοθεί εντός σύντομου και εύλογου χρόνου στον Πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας οφείλει να παραδώσει το προϊόν το αργότερο σε είκοσι ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας εκτός εάν συντρέξουν γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που τα γεγονότα αυτά διαρκέσουν περισσότερο από 30 ημέρες έκαστο από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ενώ η Εταιρεία υποχρεούται άμα τη γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης, να επιστρέψει αμελλητί το ποσό του τιμήματος στον Πελάτη, αναλόγως του τρόπου πληρωμής αυτού.

8. ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Το κόστος για την ταχυμεταφορά του παραγγελθέντος προϊόντος στον Πελάτη μας  είναι δωρεάν  για κάθε παραγγελία εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ για κάθε παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος στην Κύπρο ανέρχεται στο ποσό των 10 € ανά παραγγελία.  Για παράδοση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στο Εξωτερικό, το κόστος ταχυμεταφορών ανέρχεται στο ποσό των 30 € ανά παραγγελία και επιβαρύνει τον Πελάτη μας, ο οποίος οφείλει να προκαταβάλει αυτό, όπως εξάλλου ρητά αναγράφεται και στην πλατφόρμα παραγγελίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μόλις συμπληρωθεί από τον Πελάτη μας ο τόπος παράδοσης.

9. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Ως τρόποι πληρωμής ορίζονται περιοριστικά οι κάτωθι:

Α. Με κατάθεση στον υπ’ αριθμόν GR34 0172 2570 0052 5710 6255 163 τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Β. Με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.

Στην εν λόγω περίπτωση ο Πελάτης θα πραγματοποιεί την ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω παραπομπής (Link) στην οικεία σελίδα της Τράπεζας αποδεχόμενος τους εκεί αναφερόμενους τόσο τραπεζικούς όρους συναλλαγής όσο και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της εκάστοτε Τράπεζας.

Γ. Με αντικαταβολή. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να καταβάλει το τίμημα ταυτόχρονα με την παράδοση του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά με την αποδοχή των παρόντων ότι η πληρωμή του τιμήματος μπορεί να γίνει μόνον με καταβολή μετρητών.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.

Μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή παραλαβής του προϊόντος, ο Πελάτης διαθέτει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να προβάλει κάποια αιτιολογία, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και έγγραφη. Ο Πελάτης συμπληρώνει το ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται τόσο στην ιστοσελίδα μας www.mariaanastasia-jewellery.com όσο και εγχαρτωμένο μέσα στην συσκευασία της παραγγελίας και το αποστέλλει στην Εταιρεία μας είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας είτε μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης info@mariaanastasia-jewellery.com . Η Εταιρεία μας θα επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της επιστολής υπαναχώρησης, στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις.

Η υπαναχώρηση κατά τα παραπάνω δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις συνομολογημένης ιδιότητας για τα οποία εφαρμόζονται άλλες διατάξεις.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην ακριβή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε (“as new”), δηλαδή το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, αλλοιωθεί, όλα δε τα σχετικά έγγραφα (πιστοποιητικά, κάρτες εγγύησης κτλ.) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν το προϊόν.Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς από το πρόσωπο που αγόρασε το προϊόν.

Ο Πελάτης δεν υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία μας το ποσό που δαπάνησε η Εταιρεία μας για την αποστολή του προϊόντος, εκτός και αν ο Πελάτης μας ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που αναφέρουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ο Πελάτης μας επιβαρύνεται μόνον με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρεία μας, η οποία (επιστροφή) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μέσω της Εταιρείας Ταχυμεταφορών με την επωνυμία "ACS Courier. _ Courier Services – Courier services of documents, parcels – small items "είτε με μεταφορά του προϊόντος στο γραφείο της Εταιρείας μας.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την περιέλευση της δήλωσης του περί υπαναχώρησης στην Εταιρεία μας κατά τα στο υπό στοιχείο 1 αναφερόμενα. Αρκεί και η αποστολή του προϊόντος προς την Εταιρεία μας στην ως άνω προθεσμία.

Η Εταιρεία μας υποχρεούται και δεσμεύεται προς τούτο να προβεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, να επιστρέψει στον αγοραστή κάθε τίμημα που εισέπραξε για την συγκεκριμένη σύμβαση πώλησης, χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας μας και του Πελάτη κάποιος άλλος διακανονισμός, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιστραφεί το προϊόν και τα συνοδευτικά του έγγραφα κατά τα ανωτέρω.

Ειδικά για την περίπτωση πληρωμής μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία μας υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Ωστόσο, κατόπιν αυτής της ενημέρωσης, η Εταιρεία μας, δεν δύναται να πράξει κάτι άλλο και δεν ευθύνεται για κάτι άλλο, καθώς η ακύρωση της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε μέσω πιστωτικής κάρτας, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από την Τράπεζα ως εκδότρια της πιστωτικής κάρτας, δυνάμει και βάσει των ειδικότερων όρων της τραπεζικής σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη.

Η Εταιρεία μας δηλώνει ρητά και σύμφωνα με το Νόμο ότι δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το ή τα προϊόντα ή μέχρις ότου ο Πελάτης μας, μας  παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε το προϊόν πίσω. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν συνοδεύεται με δώρο, τότε κατόπιν άσκησης της δήλωσης υπαναχώρησης, το δώρο πρέπει να επιστραφεί μαζί με το προϊόν.

11. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 3ιβ ν. 2251/1994.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως αυτό ανωτέρω ορίστηκε και περιγράφηκε, δεν παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πελάτης δεν χρησιμοποίησε τον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αλλά επισκέφθηκε το κατάστημά μας, και αγόρασε από εκεί προϊόν/προϊόντα μας, καθώς αυτές οι συμβάσεις πώλησης δεν είναι συμβάσεις πώλησης τελούμενες από απόσταση.

Β. Στην περίπτωση που συγκεκριμένο προϊόν κατασκευάστηκε κατόπιν συγκεκριμένων, σαφώς εξατομικευμένων προδιαγραφών που έθεσε ο πελάτης.

12. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‘Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΛΕΙΠΕΙ Η ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.

Σε περίπτωση που το προϊόν εμφανίζει ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο πελάτης έχει βάσει Νόμου (αστικός Κώδικας, άρθρο 540) τα εξής δικαιώματα διαζευκτικά. Συγκεκριμένα ο πελάτης μπορεί:

 1. να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνση του την διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,

2. να μειώσει το τίμημα,

 3. να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Η Εταιρεία μας οφείλει να πραγματοποιήσει την διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή.

Για να θεωρηθεί μία ιδιότητα συνομολογημένη θα πρέπει αυτή να έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τον Πελάτη και την Εταιρεία μας, ώστε να εκλείψει η πιθανότητα διενέξεων και αμφισβητήσεων. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Αστικός Κώδικας και όλες οι σχετικές διατάξεις του. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία μας τόσο για την διαπίστωση ύπαρξης ελαττώματος όσο και για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είτε μέσω mail, ή με οποιονδήποτε άλλο έγγραφο τύπο.

Επιπλέον τούτου, σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας με δικούς της συμβούλους και ειδικούς θα εξετάζει το προϊόν για το οποίο ο Πελάτης έχει παραπονεθεί για την ύπαρξη ελαττώματος ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας.

13. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Σε περίπτωση που από σφάλμα ακολουθήσει αποστολή προϊόντων σε Πελάτη μας χωρίς αυτός να έχει παραγγείλει τα εν λόγω προϊόντα, τότε ο τελευταίος υποχρεούται αμέσως να ειδοποιήσει σχετικά την Εταιρεία μας ώστε να αναφέρει τα σφάλμα και να αναλάβει την επιστροφή των προϊόντων αυτών με δαπάνες και έξοδα της Εταιρεία ς μας. Σε καμία περίπτωση η ανεπιφύλακτη παραλαβή των προϊόντων αυτών ή η παράλειψη ενημέρωσης της Εταιρείας για το σφάλμα, δεν ισχύει ως αποδοχή ή δήλωση βούλησης αγοράς των προϊόντων. Ο Πελάτης ή Τρίτος υποχρεούται σε περίπτωση που η Εταιρεία μας ζητήσει πίσω τα προϊόντα της, να της τα επιστρέψει άμεσα, το αργότερο εντός προθεσμίας 8 εργασίμων ημερών από την ημέρα παράδοσης αυτών. Η Εταιρεία μας θα τον ενημερώσει για την διαδικασία επιστροφής κατά την οποία καμία επιβάρυνση για τον ίδιο δεν θα υπάρχει. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άκαρπη, τότε η Εταιρεία μας θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει παραλάβει τα εν λόγω προϊόντα επιθυμώντας την απόκτηση αυτών και δικαιούται να αξιώσει το τίμημα με κάθε νόμιμο τρόπο, τίμημα το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο Πελάτης ως τίμημα αγοράς του προϊόντος που κράτησε.

14. ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ.

Κάθε αίτηση και κάθε στοιχείο το οποίο καταχωρεί ο Πελάτης μας είναι απολύτως εμπιστευτικό και η Εταιρεία μας θα το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την ορθή επικοινωνία της με τον Πελάτη. Κάθε mail ή άλλο έγγραφο μας αποστέλλεται από Πελάτη μας δεν κοινοποιείται σε τρίτους παρά μόνον εάν ο Νόμος το επιτάξει.

15. “ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών με τη μορφή banners, skin, adventorials κ.τ.λ. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίες και φέρουν κατά αποκλειστικότητα και εις το ακέραιο την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα μας για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία τυχόν επισκέπτες της ιστοσελίδας μας αποφασίζουν να τους δώσουν.

16. “ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

«Δεσμοί» προς το δίκτυο επιτρέπονται είτε μέσω hyperlinks είτε μέσω εικόνων είτε μέσω βίντεο μόνον προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν ενδεχομένως κωδικό πρόσβασης εκτός εάν υπάρχει ρητή, αντίθετη συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του περιεχομένου και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα.

17. COOKIES KAI IP ADDRESSES

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί cookies και IP addresses.

Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναγνωρίζεται από την ιστοσελίδα μας ο επισκέπτης/χρήστης των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα μας υπηρεσιών και επιλογών. Διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να διαπιστώνεται σε ποιες περιοχές η ιστοσελίδα μας έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ή είναι πιο δημοφιλής ή και για λόγους marketing. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies δεν θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

IP Address είναι η διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και οι διευθύνσεις ΙΡ χρησιμοποιούνται για στατιστικούς ή για λόγους marketing.

18. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Τα σήματα αλλά και όλο το περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχομένων υπηρεσιών έχουν καταχωρηθεί στις αρμόδιες Αρχές και προστατεύονται ως νομίμως κατοχυρωμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Διεθνή χώρο, αποτελώντας πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας. Κάθε χρήση των σημάτων από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο, απαγορεύεται απολύτως, τιμωρείται δε βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο εκάστοτε Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά ή με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος εντύπου. Η εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα μας επ’ ουδενί δεν σημαίνει ότι έχουμε πρόθεση να μεταβιβάσουμε ή να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας δικαίωμα μας.

19. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών μας αλλά και για στατιστικούς λόγους, καθώς και για λόγους προώθησης, διαφήμισης, υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αλλά και για την ορθότητα και τη νομιμότητα των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού, η Εταιρεία μας συλλέγει απλά προσωπικά στοιχεία των πελατών, που οι τελευταίοι καταχωρούν κατά την ανωτέρω διαδικασία εγγραφής, σύνδεσης αλλά και υποβολής παραγγελίας προϊόντος και δημιουργεί σχετικό αρχείο σύμφωνα με το Νόμο.

Με την υποβολή είτε μόνον των ζητούμενων από εμάς στοιχείων για την διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας (login) είτε επιπροσθέτως και με την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή της παραγγελίας προϊόντος/προϊόντων, ο εκάστοτε Πελάτης μας, μάς δίνει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του προκειμένου η Εταιρεία μας να καταχωρήσει τα στοιχεία του στο αρχείο που αυτή θα δημιουργήσει καθώς και να χρησιμοποιήσει αυτά για τους λόγους που ανωτέρω αναφέρονται αλλά και για επικοινωνία με τους Πελάτες.

Η Εταιρεία μας τηρεί όλες τις ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις για την δημιουργία και τήρηση Αρχείου ενώ κάθε Επισκέπτης/Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με Εμάς, να ζητήσει την διόρθωση των προσωπικών του στοιχείων ή την διαγραφή αυτών ή την προβολή αντιρρήσεων οποτεδήποτε κατά τα στον Νόμο 2472/1997 οριζόμενα είτε καλώντας μας στο τηλέφωνο 23210 27186 είτε ειδοποιώντας εγγράφως μέσω mail στο info@mariaanastasia-jewellery.com . Η Εταιρεία μας τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 2472/1997.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να μην διοχετεύσει τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή/και φυσικό πρόσωπα σεβόμενη και τηρώντας το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο. Η Εταιρεία μας θα χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνον η ίδια και κυρίως για στατιστικούς λόγους, για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών, για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των πελατών, για λόγους προώθησης, διαφήμισης, υποστήριξης, εκτέλεσης των συναλλαγών, ή για λόγους συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές για αυτήν την τελευταία περίπτωση. Προς τούτο, ο εκάστοτε Πελάτης με την υποβολή των ζητούμενων από εμάς στοιχείων για την διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας (login), δίνει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του προκειμένου η Εταιρεία μας να δύναται να προχωρήσει στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των Πελατών της κατά τα στα ανωτέρω εδάφια αναφερόμενα.

20. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Οι συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας μας και των πελατών μας οι οποίες συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ως εκάστοτε αυτό ισχύει. Σε περίπτωση χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από χώρα του εξωτερικού, εφαρμογής θα τυγχάνουν πάλι οι παρόντες όροι. 

Οι παρόντες όροι μπορούν και θα αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που αλλάζει κάτι στην Πολιτική της Εταιρείας μας ή κάθε φορά που ο Νόμος επιτάσσει να πραγματοποιηθούν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται στο παρόν κείμενο χωρίς κάποια άλλη ιδιαίτερη ανακοίνωση.

Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τις συναπτόμενες συμβάσεις πώλησης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας θα επιλύεται με βάσει το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Σερρών. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους εκάστοτε υπάρχοντες νομοθετικά θεσμοθετημένους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως λ.χ. στις ενώσεις καταναλωτών, στην γενική γραμματεία Καταναλωτή , στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές φιλικού διακανονισμού, στον συνήγορο του Πολίτη κτλ.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.

Επισημαίνεται ρητά ότι η προστασία που παρέχει ο Νόμος 2251/1994 αφορά μόνον τον «καταναλωτή», όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2251/1994. Η ακυρότητα μέρους των παρόντων όρων δεν επιφέρει ακυρότητα όλων των όρων παρά μόνο οδηγεί σε ακυρότητα και ανεφάρμοστο του μέρους, η σύμβαση κατά τα λοιπά ισχύει και λειτουργεί κανονικά. Οι παρόντες επέχουν θέση ενημέρωσης του άρθρου 3β του ν. 2251/1994.